loa keo tam viet

Kỷ niệm cùng khách quý-Bài học số 15: BẠN LÀ AI?

DÙ BẠN LÀ AI! Thứ cần thiết để bước đi trên đường đời là: -Một chút KIÊN TRÌ dù gian khó! -Một chút LẠC QUAN dù xung quanh đều nhăn nhó! -Một chút BÌNH TĨNH dù nguy hiểm trước đó! -Một chút ƯỚC MƠ dù đói bụng trúng gió! -Một …

Read More »

Kỷ niệm cùng khách quý-Bài học số 9: NỤ CƯỜI

Sự bất mãn của khách hàng đôi khi không bắt nguồn từ sản phẩm nghèo nàn, mà lại nảy sinh từ những trải nghiệm không vui vẻ cho lắm khi họ tiếp xúc trực tiếp với dịch vụ khách hàng. Tại sao vậy? Bởi vì không khách hàng nào muốn …

Read More »
Call Now Button
loa kéo tâm việt