loa keo tam viet

Loa kéo 3 đến 5 triệu

Loa kéo Tâm Việt giao hàng đến tận nhà trên toàn quốc và người mua được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền sản phẩm.Chi phí giao hàng phụ thuộc sản phẩm và nơi ở của Khách Quý!

______________O_O______________

Loa karaoke di động “A601” bass 1,5 tấc

Loa karaoke di động "A601" bass 1,5 tấc
Loa karaoke di động “A601” bass 1,5 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 890.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 1 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-karaoke-xach-tay-di-dong-a061-1-tac-ruoi-tam-gia-1-trieu/

______________O_O______________

Loa karaoke di động “JBZ NE-106”  bass 1,6 tấc.

Loa karaoke di động "JBZ NE-106"  bass 1,6 tấc.
Loa karaoke di động “JBZ NE-106”  bass 1,6 tấc.

GIÁ HÀNG VIP: 1.350.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 1 micro, phụ kiện nguyên thùng mới và).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz-106-mini-2-tac-tam-gia-1-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “JBZ NE-108” karaoke di động bass 2 tấc.

Loa kéo "JBZ NE-108" karaoke di động bass 2 tấc.
Loa kéo “JBZ NE-108” karaoke di động bass 2 tấc.

GIÁ HÀNG VIP: 1.540.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 1 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz-108-bass-2-tac-tam-gia-duoi-2-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “JBZ NE-109” karaoke di động bass 3 tấc

Loa kéo "JBZ NE-109" karaoke di động bass 3 tấc
Loa kéo “JBZ NE-109” karaoke di động bass 3 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 2.240.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz109-bass-3-tac-gia-duoi-3-trieu/

______________O_O______________

Loa karaoke du lịch “SHUBOSS N-308” bass 2 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 2.240.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 1 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-shuboss-n308-bass-2-tac-gia-duoi-3-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “JBZ 0806” karaoke di động bass 2 tấc

Loa kéo “JBZ 0806” karaoke di động bass 2 tấc
Loa kéo “JBZ 0806” karaoke di động bass 2 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 2.780.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz-0806-bass-2-tac-gia-duoi-3-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO AL-T12A” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo “ALOKIO AL-T12A” karaoke di động bass 4 tấc
Loa kéo “ALOKIO AL-T12A” karaoke di động bass 4 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 3.480.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-t12a-bass-4-tac-gia-duoi-4-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO VIP12” bass 3 tấc

Loa kéo “ALOKIO VIP12” bass 3 tấc
Loa kéo “ALOKIO VIP12” bass 3 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 3.880.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-vip12-bass-3-tac-gia-duoi-4-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO R95” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo “ALOKIO R95” karaoke di động bass 4 tấc
Loa kéo “ALOKIO R95” karaoke di động bass 4 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 4.880.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-r95-bass-4-tac-gia-duoi-5-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO G95” karaoke di động bass 4 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 4.990.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-g95-bass-4-tac-gia-duoi-5-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO AL-TP815” (Phiên bản nâng cấp) karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo “ALOKIO TP815” karaoke di động bass 4 tấc công suất lớn (Phiên bản nâng cấp)

GIÁ HÀNG VIP: 5.190.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-tp815-bass-4-tac-phien-ban-nang-cap-gia-duoi-6-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “MICTZON MZ15-01” karaoke di động bass 4 tấc (tích hợp 20.000 bài karaoke không cần WIFI)

Loa karaoke di động “MICTZON MZ15-01 bass 4 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 5.480.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-mictzon1501-bass-4-tac-gia-duoi-6-trieu-tich-hop-20-000-bai-karaoke-gia-duoi-6-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO VIP180” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo "ALOKIO VIP180" karaoke di động bass 4 tấc
Loa kéo “ALOKIO VIP180” karaoke di động bass 4 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 6.680.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-vip180-bass-4-tac-gia-duoi-7-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo ” SHUBOSS S450″ karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo “SHUBOSS S450” karaoke di động bass 4 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 7.380.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-shuboss-s450-bass-4-tac-gia-duoi-8-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO AL-18” karaoke di động bass 5 tấc

Loa kéo “ALOKIO AL-18” karaoke di động bass 5 tấc
Loa kéo “ALOKIO AL-18” karaoke di động bass 5 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 7.480.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-al18-bass-5-tac-gia-duoi-8-trieu/

______________O_O______________

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W12” bass 3 tấc

Loa kéo cao cấp “PROSING W12” karaoke di động bass 3 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 7.500.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-cao-cap-prosing-w12-bass-3-tac-gia-duoi-8-trieu/

______________O_O______________

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W15B/D” bass 4 tấc

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W15B/D” bass 4 tấc
LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W15B/D” bass 4 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 7.500.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-cao-cap-prosing-w-15b-d-bass-4-tac-gia-duoi-8-trieu/

______________O_O______________

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W2US” karaoke di động bass 5 tấc

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W2US” karaoke di động bass 5 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 7.500.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-shuboss-s450-bass-4-tac-gia-duoi-8-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO AK-18” karaoke di động bass 5 tấc

Loa kéo gỗ “ALOKIO AK-18” karaoke di động bass 5 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 7.680.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-ak18-bass-5-tac-gia-duoi-8-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “SHUBOSS M550” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo gỗ “SHUBOSS M550” karaoke di động bass 4 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 7.980.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-shuboss-m550-bass-4-tac-gia-duoi-8-trieu/

______________O_O______________

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W15 SUPER” bass 4 tấc

Loa kéo cao cấp “PROSING W15 SUPER” karaoke di động bass 4 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 8.000.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-cao-cap-prosing-w15-super-bass-4-tac-gia-khoang-8-trieu/

______________O_O______________

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W18C” karaoke di động bass 5 tấc

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W-18C” karaoke di động bass 5 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 9.300.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-cao-cap-prosing-w18c-bass-5-tac-gia-duoi-10-trieu/

______________O_O______________

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W215B” bass 4 tấc đôi

Loa kéo cao cấp “PROSING W215B” karaoke di động bass 4 tấc đôi

GIÁ HÀNG VIP: 10.000.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-cao-cap-prosing-w215b-bass-4-tac-doi-gia-khoang-10-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo có màn hình “HBZ TV-815” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo có màn hình "HBZ TV-815" karaoke di động bass 4 tấc phiên bản sơn PU
Loa kéo có màn hình “HBZ TV-815” karaoke di động bass 4 tấc phiên bản sơn PU

GIÁ HÀNG VIP: 12.300.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-man-hinh-hbz815-bass-4-tac-gia-duoi-13-trieu/

______________O_O______________

LOA ĐIỆN bass 4 tấc đôi “PROSING J97” karaoke cao cấp

LOA ĐIỆN “PROSING J97” karaoke cao cấp

GIÁ HÀNG VIP: 14.500.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-dien-prosing-j97-karaoke-cao-cap-gia-duoi-15-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo màn hình “HBZ TV818” karaoke di động bass 5 tấc

Loa kéo màn hình “HBZ TV818” karaoke di động bass 5 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 14.880.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-man-hinh-hbz-tv818-bass-5-tac-gia-duoi-15-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo có màn hình “HBZ-TV715” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo có màn hình “HBZ-TV715” karaoke di động bass 4 tấc, công suất lớn

GIÁ HÀNG VIP: 15.200.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-man-hinh-hbz715-bass-4-tac-gia-duoi-16-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo có màn hình “HBZ-TV915” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo có màn hình “HBZ-TV915” karaoke di động bass 4 tấc

GIÁ HÀNG VIP: 18.900.000đ (BAO SHIP TOÀN QUỐC, sản phẩm bao gồm: loa, 2 micro, phụ kiện nguyên thùng mới).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-man-hinh-hbz-tv915-bass-4-tac-gia-duoi-19-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo Tâm Việt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể Khách Quý đã ghé thăm trang và đồng hành cùng loa kéo Tâm Việt.

Kính chúc Khách Quý cùng gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Mọi thông tin vui lòng liên hệ

0932.037.546 (SMS, Zalo) – Tâm Việt 1

0389.986.432 (SMS, Zalo)Tâm Việt 2

0925.567.977 (SMS, Zalo) – Tâm Việt 3

HOTLINE PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ:

0925.566.880 (gọi SMS, zalo,…) 

Call Now Button
loa kéo tâm việt