loa keo tam viet

Loa kéo 3 đến 5 triệu

Loa kéo Tâm Việt giao hàng đến tận nhà trên toàn quốc và người mua được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền sản phẩm.Chi phí giao hàng phụ thuộc sản phẩm và nơi ở của Khách Quý!

______________O_O______________

Loa karaoke di động “A601” bass 1,5 tấc

Loa karaoke di động "A601" bass 1,5 tấc
Loa karaoke di động “A601” bass 1,5 tấc

Giá: 890.000đ (giá đã bao gồm loa, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-karaoke-xach-tay-di-dong-a061-1-tac-ruoi-tam-gia-1-trieu/

______________O_O______________

Loa karaoke di động “JBZ NE-106”  bass 1,6 tấc.

Loa karaoke di động "JBZ NE-106"  bass 1,6 tấc.
Loa karaoke di động “JBZ NE-106”  bass 1,6 tấc.

Giá: 1.351.000đ (giá đã bao gồm loa, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz-106-mini-2-tac-tam-gia-1-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “JBZ NE-108” karaoke di động bass 2 tấc.

Loa kéo "JBZ NE-108" karaoke di động bass 2 tấc.
Loa kéo “JBZ NE-108” karaoke di động bass 2 tấc.

Giá: 1.540.000đ (giá đã bao gồm loa, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz-108-bass-2-tac-tam-gia-duoi-2-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “JBZ NE-109” karaoke di động bass 3 tấc

Loa kéo "JBZ NE-109" karaoke di động bass 3 tấc
Loa kéo “JBZ NE-109” karaoke di động bass 3 tấc

Giá: 2.240.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz109-bass-3-tac-gia-duoi-3-trieu/

______________O_O______________

Loa karaoke du lịch “NANSIN 308” bass 2 tấc

Loa karaoke du lịch "NANSIN 308" bass 2 tấc
Loa karaoke du lịch “NANSIN 308” bass 2 tấc

Giá: 2.380.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-karaoke-du-lich-nansin308-bass-2-tac-gia-duoi-3-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “JBZ 0811” karaoke di động bass 2 tấc

Loa kéo gỗ “JBZ 0811” karaoke di động bass 2 tấc

Giá: 2.580.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz0811-bass-2-tac-gia-duoi-3-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “JBZ 0806” karaoke di động bass 2 tấc

Loa kéo “JBZ 0806” karaoke di động bass 2 tấc
Loa kéo “JBZ 0806” karaoke di động bass 2 tấc

Giá: 2.780.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz-0806-bass-2-tac-gia-duoi-3-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “JBZ 0812” karaoke di động bass 2 tấc đôi

Loa kéo gỗ “JBZ 0812” karaoke di động bass 2 tấc đôi

Giá: 3.190.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz0812-bass-2-tac-doi-gia-khoang-3-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “JBZ 1206” karaoke di động bass 3 tấc

Loa kéo "JBZ 1206" karaoke di động bass 3 tấc
Loa kéo “JBZ 1206” karaoke di động bass 3 tấc

Giá: 3.690.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng,micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz-1206-bass-3-tac-gia-duoi-4-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO AL-T12A” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo “ALOKIO AL-T12A” karaoke di động bass 4 tấc
Loa kéo “ALOKIO AL-T12A” karaoke di động bass 4 tấc

Giá: 3.880.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-t12a-bass-4-tac-gia-duoi-4-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO VIP12” bass 3 tấc

Loa kéo “ALOKIO VIP12” bass 3 tấc
Loa kéo “ALOKIO VIP12” bass 3 tấc

Giá: 3.980.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-vip12-bass-3-tac-gia-duoi-4-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “JBZ 1212” karaoke di động bass 3 tấc đôi

Loa kéo gỗ “JBZ-1212” karaoke di động bass 3 tấc đôi

Giá: 4.290.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-jbz1212-bass-3-tac-doi-gia-duoi-5-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “MICTZON MZ12-01” karaoke di động bass 3 tấc (tích hợp 20.000 bài karaoke không cần WIFI)

Loa karaoke di động “MICTZON MZ12-01 bass 3 tấc

Giá: 4.880.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-mictzon1201-bass-3-tac-gia-duoi-5-trieu-tich-hop-20000-bai-hat/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO R95” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo “ALOKIO R95” karaoke di động bass 4 tấc
Loa kéo “ALOKIO R95” karaoke di động bass 4 tấc

Giá: 5.190.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-r95-bass-4-tac-gia-tam-5-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO TH71”( Phiên bản nâng cấp của “TP15”) karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo TP15 thương hiệu “ALOKIO TH71”( Phiên bản nâng cấp của "ALOKIO TP15") karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo TP15 thương hiệu “ALOKIO TH71”( Phiên bản nâng cấp của “ALOKIO TP15”) karaoke di động bass 4 tấc

Giá: 5.290.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-th71-bass-4-tac-gia-khoang-5-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO G95” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo gỗ “ALOKIO G95” karaoke di động bass 4 tấc
Loa kéo gỗ “ALOKIO G95” karaoke di động bass 4 tấc

Giá: 5.340.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-g95-bass-4-tac-gia-khoang-5-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO AL-TP815” (Phiên bản nâng cấp) karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo “ALOKIO TP815” karaoke di động bass 4 tấc công suất lớn (Phiên bản nâng cấp)

Giá: 5.490.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-tp815-bass-4-tac-phien-ban-nang-cap-gia-duoi-6-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO AL-R96” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo gỗ “ALOKIO AL-R96” karaoke di động bass 4 tấc

Giá: 5.790.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-r96-bass-4-tac-gia-duoi-6-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “MICTZON MZ15-01” karaoke di động bass 4 tấc (tích hợp 20.000 bài karaoke không cần WIFI)

Loa karaoke di động “MICTZON MZ15-01 bass 4 tấc

Giá: 5.880.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-mictzon1501-bass-4-tac-gia-duoi-6-trieu-tich-hop-20-000-bai-karaoke/

______________O_O______________

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W15 TITAN” karaoke di động bass 4 tấc

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W15 TITAN” karaoke di động bass 4 tấc
LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W15 TITAN” karaoke di động bass 4 tấc

Giá: 5.980.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-cao-cap-prosing-w15-titan-bass-4-tac-gia-duoi-6-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO VIP180” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo "ALOKIO VIP180" karaoke di động bass 4 tấc
Loa kéo “ALOKIO VIP180” karaoke di động bass 4 tấc
Giá: 6.980.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-vip180-bass-4-tac-gia-duoi-7-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO AL-VIP98” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo “ALOKIO AL-VIP98” bass 4 tấc

Giá: 6.980.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-vip180-bass-4-tac-gia-duoi-7-trieu/

______________O_O______________

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W12” bass 3 tấc

Loa kéo cao cấp “PROSING W12” karaoke di động bass 3 tấc

Giá: 7.500.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-cao-cap-prosing-w12-bass-3-tac-gia-khoang-7-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “NANSIN S450” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo gỗ “NANSIN S450” karaoke di động bass 4 tấc

Giá: 7.680.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-nansin-s450-bass-4-tac-gia-duoi-8-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO VIP-99” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo gỗ “ALOKIO VIP99” karaoke di động bass 4 tấc

Giá: 7.810.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-nansin-s450-bass-4-tac-gia-duoi-8-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO AL-18” karaoke di động bass 5 tấc

Loa kéo “ALOKIO AL-18” karaoke di động bass 5 tấc
Loa kéo “ALOKIO AL-18” karaoke di động bass 5 tấc

Giá: 7.910.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-al18-bass-5-tac-gia-8-trieu/

______________O_O______________

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W15 SUPER” bass 4 tấc

Loa kéo cao cấp “PROSING W15 SUPER” karaoke di động bass 4 tấc

Giá: 8.000.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-cao-cap-prosing-w15-super-bass-4-tac-gia-khoang-8-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “ALOKIO AK-18” karaoke di động bass 5 tấc

Loa kéo gỗ “ALOKIO AK-18” karaoke di động bass 5 tấc

Giá: 8.110.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-alokio-ak18-bass-5-tac-gia-khoang-8-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “NANSIN M550” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo gỗ “NANSIN M550” karaoke di động bass 4 tấc

Giá: 8.380.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-nansin-m550-bass-4-tac-gia-duoi-8-trieu-ruoi/

______________O_O______________

LOA KÉO CAO CẤP “PROSING W215B” bass 4 tấc đôi

Loa kéo cao cấp “PROSING W215B” karaoke di động bass 4 tấc đôi

Giá: 10.000.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện.Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-cao-cap-prosing-w215b-bass-4-tac-doi-gia-khoang-10-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo có màn hình “HBZ 815” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo có màn hình "HBZ TV-815" karaoke di động bass 4 tấc phiên bản sơn PU
Loa kéo có màn hình “HBZ TV-815” karaoke di động bass 4 tấc phiên bản sơn PU

Giá mua tại kho (HBZ TV-815 phiên bản sơn PU): 13.400.000 (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Giá mua tại kho (HBZ TV-815 phiên bản sơn đen): 12.900.000 (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-man-hinh-hbz815-bass-4-tac-gia-khoang-13-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo “SHUBOSS AT-325BT” karaoke di động bass 4 tấc đôi

Loa kéo "SHUBOSS AT-325BT" karaoke di động bass 4 tấc đôi,công suất lớn
Loa kéo “SHUBOSS AT-325BT” karaoke di động bass 4 tấc đôi,công suất lớn

Giá: 12.750.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-cong-suat-lon-shuboss-at325bt-bass-4-tac-doi-gia-duoi-13-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo có màn hình “HBZ-TV715” karaoke di động bass 4 tấc

Loa kéo có màn hình “HBZ-TV715” karaoke di động bass 4 tấc, công suất lớn

Giá: 15.990.000đ (giá đã bao gồm loa, quà tặng riêng, micro và đầy đủ phụ kiện. Chưa bao gồm phí ship).

Để biết rõ về toàn bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT, HÌNH ẢNH, CHỨC NĂNG của loa vui lòng bấm vào link sau để xem: https://loakeotamviet.com/loa-keo-man-hinh-hbz715-bass-4-tac-gia-duoi-16-trieu/

______________O_O______________

Loa kéo Tâm Việt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể Khách Quý đã ghé thăm trang và đồng hành cùng loa kéo Tâm Việt.

Kính chúc Khách Quý cùng gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Mọi thông tin vui lòng liên hệ

0932.037.546 (SMS, Zalo) – Tâm Việt 1

0389.986.432 (SMS, Zalo) – Tâm Việt 2

0925.567.977 (SMS, Zalo) – Tâm Việt 3

HOTLINE PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ:

0925.566.880 (gọi SMS, zalo,…) 

Call Now Button
loa kéo tâm việt